Image module

Zubna krunica je „kapica“ u obliku zuba koja se postavlja preko zuba ili implanta – kako bi se obnovio oblik, veličina, jačina zuba i poboljšao izgled.

Zubna krunica može biti potrebna u sljedećim situacijama:

 • Za zaštitu slabog zuba;
 • Da se obnovi zub koji je polomljen ili zub koji je ozbiljno istrošen;
 • Za pokrivanje i podupiranje zuba sa velikom plombom kada nije ostalo puno od zuba;
 • Da drži zubni most;
 • Za pokrivanje iskrivljenih ili jako obojenih zuba;
 • Za pokrivanje zubnih implanta;
 • Za kozmetičku modifikaciju.

Zubni most premošćava prazninu koja je stvorena vađenjem jednog ili više zuba.

Most je sastavljen od tri ili više krunica. Sa obije strane praznine su usidreni zubi koji drže most a između njih se nalazi jedan ili više  zuba koji pokrivaju prazninu. Zubni most pridržavaju prirodni zubi ili implanti. Most je fiksiran,  ne može se pomjerati i na taj način olakšava žvakanje.

Most može da:

 • Povrati vaš osmijeh;
 • Vrati sposobnost da pravilno žvaćete i govorite;
 • Pomogne da održite oblik svog lica;
 • Zamjeni nedostajuće zube prilikom raspodjele sile tokom zagrižaja;
 • Spriječi preostale zube da promijene položaj.

Krunice i mostovi se najčešće izrađuju od metalo-keramike (metalne legure obložene keramikom), porcelana na zlatu (zlatne legure obložene porcelanom), cirkonijuma i bezmetalnog porcelana (Empress / E.max).  Svaka vrsta materijala ima svoje prednosti i nedostatke.

Metalo-keramičke krunice/mostovi su relativno dobre estetske restauracije koje su u upotrebi već više od 40 godina.

Metalna podkonstrukcija (ispod porcelana) daje jačinu i nadoknađuje lomljivost porcelana. Nedostatak je taj što i porede osnove od metala, porcelan je moguće polomiti. Poslije bezmetalnih krunica (empres, i-maks i cirkonijuma), metalo-keramičke krunice najviše izgledaju kao prirodni zubi. Međutim, ponekad  se metal ispod porcelana može nazirati kao tamna linija na spoju sa desnima, a još više ako se desni vremenom povuku.

Metalo-keramičke krunice imaju „estetski“ vijek od oko 10 godina jer mogu izgubiti prirodan izgled tokom vremena, naročito ako se desni povuku.  „Funkcionalni“ vijek mogu imati i do 20 godina. Na to koliko će krunica trajati, utiču različiti faktori. Prije svega zavisi od kvaliteta materijala ali i od precizne integracije krunice u zagrižaj.  Na trajnost krunica veoma bitno utiče i oralna higijena.

Metalo-keramičke krunice mogu biti dobar izbor kako za prednje tako i za zadnje zube.

Bezmetalne porcelanske krunice su najbolje estetsko rješenje za prednje zube. Što se tiče trajnosti, smara se da su izuzetno kvalitetne i za zadnje zube ali nisu toliko dugo u upotrebi da se to moglo do sada potvrditi. Tokom proteklih decenija, mnogo različitih vrsta bezmetalnih krunica su isprobane za zadnje zuba ali se ne pokažu uvijek kao najbolje rješenje.

Cirkonijum postaje jedan od najpopularnijih materijala za zubne krunice. Prednosti cirkonijuma su:

 • Izuzetna čvrstoća – cirkonijum ima manji rizik od oštećenja u odnosu na bezmetalne porcelanske krunice.  Zbog toga što lako mogu izdržati veće opterećenje prilikom žvakanja hrane, sa sigurnošću se mogu koristiti i za zadnje zube.  U tom svojstvu, oni su uporedivi ili su čak i superiorniji od metala.  Ove osobine omogućavaju da se cirkonijumske krunice koriste za sve zube za razliku od bezmetalnih krunica koje se nekad upotrebljavaju samo za prednje zube.  Nekada se cirkonijum pravi od jednog bloka materijala i koji se peče na izuzetno visokim temperaturama kako bi krunice bile skoro neuništive.
 • Prozirnost cirkonijuma čini krunicu izuzetno sličnu prirodnom zubu, a nekad čak izgledaju i bolje od originalnog. Sami estetski efekti cirkonijumske krunice su velika prednost. Veoma je važno je da imate zubne krunice koje će izgledati prirodno, posebno na prednjim zubima ili kad se uklapaju pored prirodnih zuba.
 • Bezmetalne osnove – koji ima estetske i zdravstvene benifite.  Estetika se ne može ugroziti zbog metalne osnove kao što je slučaj kod metalo-keramičkih kurnica, posebno nakon dužeg vremena kada je moguće da se desni povuku.  Takođe, ne dolazi do ispuštanja metalnih jona u tjelesno tkivo, što može dovesti do iritacije gingive i promjene boje.
 • Biokompatibilnost – Direktni kontakt između krunice i zuba ne izaziva nikakvu reakciju tijela jer je ovaj mineralni materijal potpuno bez metala i anti-alergen. Iz tog razloga je pogodan za sve pacijente.
 • Manje zuba se bruši – cirkonijum je tanji od keramike, stoga je za postavljanje potrebno manje brušenja zuba.

Nedostaci cirkonijumskih krunica su:

 • Izuzetna čvrstoća cirkonijumskih krunica ima abrazivni efekat za zube na suprotnoj strani zagriza. Oni mogu negativno uticati na koren zuba i druge susjedne zube.
 • Iako je krunica cirkonijuma veoma izdržljiva, ispod nje se može stvoriti karijes, a jedini način da se to riješi je uklanjanje krunice.

 

Činjenica je da su mnogi ljudi, decenijama, imali zlatne krunice a da to nije izazivalo neželjene reakcije. Zlato, pored svoje dugovječnosti, ima još niz značajnih prednosti: izuzetno rijetko izaziva alergije, djeluje antibakterijski i naliježe najpreciznije od svih drugih vrsta materijala. Ipak, mana zlatnih krunica je njihov neprirodan metalan izgled. Sa pojavom novih materijala, koji izgledaju kao prirodni zubi, zlatne krunice su izgubile na svojoj popularnosti. Dodajte tome i činjenicu da je zlato metal, a neki ljudi ne vole da imaju metal u organizmu.

Zbog svog kvaliteta, zlato ipak nije potpuno zanemareno prilikom izrade krunica. Za one koji žele najbolje od oba svijeta (zlata i porcelana), postoji mogućnost izrade metalo-keramičkih krunica na zlatu. Ove krunice izgledaju prirodno ali im je osnova napravljena od zlatne legure. Za sada, ovo je najbolje moguće rješenje koje postoji za zadnje zube.  Ipak, zbog rasta cijene zlata, ovo protetsko rješenje prati relativno visoka cijena pa su metalo-keramičke i cirkonijumske krunice češći izbor.

Metalo-keramičke i cirkonijumske krunice daju prirodan izgled zuba ali ipak je cirkonijum naprednije rješenje iz sljedećih razloga:

-Cirkonijumse krunice su čvršće od metalo-keramičkih koje mogu lakše da napuknu ili se polome. Pošto su krunice cirkonijuma izrađene od komada kristala, garantovano je da su najmanje 5 puta jače od keramike i njegove metalne osnove.

– Cirkonijumske krunice su tanje od metalokeramičkih koje ponekad izgledaju deblje nego što bi bilo normalno za prirodne zube.

– Cirkonijumske krunice su prozirnije i prelamaju svjetlost slično prirodnom zubu. Metalo-keramičke zbog svoje metalne osnove ipak izgledaju manje prirodno.

– Cirkonijumske krunice nemaju metalnu osnovu. Iz tog razloga nemaju problema kao metalo-keramičke da se, nakon dužeg vremena, nazire crna linija na spoju sa desnima. Takođe, desni ne mogu poprimiti malo tamniju boju kao što je to slučaj kod metalo-keramičkih.

Izuzetna čvrstoća cirkonijumskih krunica ima abrazivni efekat za zube na suprotnoj strani zagriza. Oni mogu negativno uticati na korijen zuba i druge susjedne zube.

Iako je krunica cirkonijuma veoma izdržljiva, ispod nje se može stvoriti karijes, a jedini način da se to riješi je uklanjanjem krunice.

Budući da je cirkonijum relativno nov materijal i da prve cirkonijumske krunice nisu u upotrebi ni dvije decenije, nije bilo mnogo studija o tome kako se cirkonijum ponaša na dug rok.

Kompromis između zlata i metalokeramičkih krunica bio bi zlatna krunica obložena porcelanom.

Ukoliko je zub koji se mijenja kompmpletan, prilikom prve posjete koristi se otisna masa kako bi se napravio otisak zuba koji će biti zamijenjen krunicom. Ovaj otisak pomaže tehničaru da izgradi krunicu koja će se savršeno uklapati u usta kako funkcionalno tako i estetski. Stomatolog će takođe odabrati boju koja najviše odgovara boji susjednih zuba. Ako je zub bio polomljen ili je imao tretman kanala korijena, prvo će biti potrebno punjenje koje vraća dovoljno osnove da krunica može da se drži.

Zatim, zub, na koji se dodaje krunica, se brusi sa svih strana kako bi mogla da nalegne krunica.  Potom, ponovo se koristiti otisna masa za uzimanje otiska. Pored otiska zuba na koji se dodaje krunica, uzimaju se otisci zuba iznad ili ispod zuba za koji se radi krunica kako bi se osiguralo da zagriz bude dobar.

Stomatolog će tada odrediti boju pacijentovih zuba pomoću posebne palete ili slikati zube kako bi pomogao laboratorijskom tehničaru da napravi krunice koje će odgovarati ostalim zubima pacijenta. U izuzetnim slučajevima, protetičar će lično utvrditi boju zuba pacijenta.

Tokom ove posjete naš stomatolog će vam napraviti privremenu krunicu koja će pokriti i zaštititi obrušen zub dok je trajna krunica u izradi.

Nakon toga,  na osnovu uzetih otisaka, u laboratoriji će biti izrađena krunica ili most.

Obično nekoliko dana nakon brušenja i privremenih krunica, pacijent dolazi u drugu posjetu stomatologu. Tokom ove posjete, privremena krunica se uklanja i zub može ali ne mora ponovo da se anestezira. Prvo se stavlja krunica, da se vidi da li odgovara nalijeganje i uklapanje sa drugim zubima.  Ako je sve prihvatljivo i nema potrebe za daljim laboratorijskim radom, uz primjenu lokalnog anestetika nova krunica će se trajno cementirati.

Priprema zuba za krunicu se vrši pod lokalnom anestezijom. Nakon što je procedura završena i anestezija je prošla, pacijent može imati neke neprijatne osjećaje i preko privremenih krunica i na desnima.  Bol je minimalan i ne bi trebalo dugo da traje.

 

Ako je moguće, najbolje je sačekati da se krunica radi nako porođaja kako bi se eliminisao stres  i majke i bebe. Ugradlja krunice je često rezultat iznenadne frakture ili neke druge neizbježne situacije kada je možda potrebno i liječenje zuba. Materijali koji se koriste za krunice / mostove su bezbijedni i tokom trudnoće, tako da je moguće je dobiti krunicu i tokom trudnoće ako je to zaista neophodno.

Postavljanje krunice / mosta ponekad stvara jak pritisak na zub što dovodi do zapaljenja nerva. U tom slučaju, moraće da se na zubu odradi terapija kanala korijena zuba.

Krunice / mostovi treba da traju u prosjeku od 10 do 20 godina. Krunice / mostovi su i dalje podložni lomljenju   i nagomilavanju naslaga, tako da je važno i dalje prati zube i čistiti ih koncem. Kada su ustima sve krunice ili vinirsi , preporučuje se da nosite splint (zaštitna guma) tokom spavanja kako biste zaštitili porcelan od lomljenja i produžili život krunicama/mostu.

Zamjena izgubljenih zuba mostom će zapravo olakšati žvakanje hrane.  Dok se ne naviknete na most, jedite meku hranu koja je izrezana na sitne djelove.

Kada vam nedostaje neki zub, izgovaranje određenih glasova može biti izmijenjeno. Na sreću, postavljanje krunica/mosta na mjesta gdje su nedosatajali zubi povratiće vašu mogućnost govora kao i prije gubitka zuba.

Važno je zadržati preostale zube zdravim i snažnim, jer funkcionalnost i trajnost mosta zavise od čvrste osnove koju pružaju okolni zubi. Pranje zuba minimum dvaput dnevno, uz upotrebu konca i antiseptične tečnosti, pomaže u sprečavanju bolesti zuba i desni koje mogu dovesti do gubitka zuba. Vaš stomatolog vam može pokazati kako pravilno brinuti o zubima. Redovne posjete stomatlogu pomoći će vam da se uspostavi rana dijagnoze eventualnih problema i samim tim njihovo uspješnije rješavanje. Balansirana ishrana je takođe važna.

Posjetite nas

Vasa Raičkovića 15a, Podgorica
Montenegro

Pozovite nas

+382 67 62 22 62
+382 69 50 79 97

Pošaljite nam poruku