Image module

Maksilarni sinusi su iza vaših obraza i na vrhu zadnjeg gornje vilice. Neki korijeni zuba gornjih zuba dosežu do maksilarnih sinusa.  Kada se izvade gornji zubi, često je samo ostane tanka kost koja odvaja maksilarni sinus i usta. Implantima je potrebna kost da ih drži na mjestu. Kada je sinusni pod veoma tanak, nemoguće je staviti zubne implante u ovako tanku kost i zato se vrši procedura podizanja sinusa.

Ovaj metod sada omogućava mnogim pacijentima da imaju zubne implantate, iako prije nekoliko godina nije bilo druge opcije osim nošenja labavih proteza.

Oralni hirurg ulazi u sinus iz pozicijeje gdje su nekad bili gornji zubi. Sinusna membrana se zatim podiže nagore, a kost donora se ubacuje u pod sinusa. Imajte na umu da je pod sinusa krov gornje vilice. Nakon nekoliko mjeseci zarastanja, kost postaje dio pacijentove vilice i stomatološki implantati se mogu ubaciti i stabilizovati u ovoj novoj sinusnoj kosti.

Ako je ima dovoljno kosti između grebena gornje vilice i dna sinusa dostupno za stabilizaciju implantata, podizanje sinusa i postavljanje implantata se ponekad mogu izvesti kao jedna procedura. Ako nije na raspolaganju dovoljno kosti, prvo će se izvršiti podizanje sinusa, potom mora da prođe nekoliko mjeseci dok se dodata kost ne sjedini sa postojećom kosti. Nakon toga, implanti mogu biti postavljeni.

Sinus lift je potpuno bezbolna procedura koja u proseku traje 15 do 20 minuta pod lokalnom anestezijom. Od pacijenata sa adekvatnom debljlinom kosti moguće je postaviti implante tokom iste procedure, i to produžava vrijeme trajanja samog postupka za oko 4-5 minuta.

Za više informacija o podizanju sinusa kliknite na video snimak ispod:

https://www.youtube.com/watch?v=t4_MaMP_VPw

Posjetite nas

Vasa Raičkovića 15a, Podgorica
Montenegro

Pozovite nas

+382 67 62 22 62
+382 69 50 79 97

Pošaljite nam poruku

info@drkostic.com