Image module

Sigurnost pacijenta je naš prioritet! Iz tog razloga, Centar za stomatologiju i implantologiju „Dr Kostić“ koristi najviše standarde sterilizacije i higijene koji su u skladu sa međunarodnim standardima. Koristimo najbolju praksu i najbolje metode sterilizacije o kojima se brine stručni kadar i stomatolozi:

  • Naš medicinski tim je po zakonu obavezan da ima zdravstvene provjere svakih tri mjeseca. Oni su testirani na bilo koji mikroorganizam koji može biti rizičan za pacijente. Bez obzira na to, tokom liječenja naš tim nosi maske i rukavice za jednokratnu upotrebu i prate veoma stroge procedure higijene ruku.
  • Nakon svakog pacijenta:

o Stomatološke stolice se odmah čiste. Stomatološke jedinice se čiste i dezinfikuju nakon svake upotrebe. Za čišćenje koriste se maramice za jednokratnu upotrebu, koji sadrže veoma efikasna dezinfekciona sredstva. Sredstva za dezinfekciju koja koristimo su testirana i klinički potvrđena.

o Sisaljka, zaštitna kecelja za pacijenta, rukavice, igle i špricevi su za jednokratnu upotrebu.

o Svi ponovno upotrebljivi instrumenti se zamenjuju potpuno sterilizovanim instrumentima. Korišćeni instrumenti se upućuju na sterilizaciju.

  • Višekratno upotrebljivi stomatološki instrumenti se ispiraju pod tekućom vodom a potom se sterilišu u autoklavu pod temperaturom od 135 °C. Svaka sterilizacija se obavlja u skladu sa međunarodnim smjernicama i CE sertifikatima Međunarodne metode sterilizacije.
  • Opšti ili infektivni otpad se odlaže u skladu sa lokalnim propisima.

Najviši standardi sterilizacije 

Sterilizacija je proces koji uništava sve vrste i oblike mikroorganizama uključujući viruse, bakterije, gljive i bakterijske endospore. Najčešća metoda sterilizacije je upotreba pare pod pritiskom (Autoklav).

Koristimo vrlo efikasan W&H autoklav  koji je proizveden u Austriji. Autoklav W&H Professional je usaglašen sa EN 13060 Evropskim standardnim zahtijevima i pruža vrhunski stepen sterilizacije radi poboljšanja sigurnosti za pacijente. Ovaj tip sterilizatora autoklava takođe je u skladu sa standardima Američke asocijacije stomatologa i preporučuje se posebno za hirurške procedure.

Svi ponovno upotrebljivi instrumenti su sterilisani u posebnim kesicama i bivaju otvoreni neposredno prije hirurških zahvata.

Posjetite nas

Vasa Raičkovića 15a, Podgorica
Montenegro

Pozovite nas

+382 67 62 22 62
+382 69 50 79 97

Email