Дијагностика

 • Рендген снимак појединачног зуба | 10 €
 • Ортопан снимак обије вилице | 20 €
 • 3D снимак обије вилице | 50 €

Конзервативна стоматологија

 • Композитне пломбе - једноповршинске | 30 €
 • Композитне пломбе - двоповршинске | 30 €
 • Композитне пломбе - троповршинске | 35 €
 • Амалгамске пломбе | 30 €
 • Флоризација обије вилице| 10 €

Периодонтална терапија

 • Ултразвучно чишћење каменца - по вилици | 10 €
 • Лијечење периодонтиса | 50 €

Вађење зуба и орална хирургија  

 • Рутинско вађење зуба | 20 €
 • Компликовано вађење зуба | 30 €
 • Хируршко вађење зуба | 80 €
 • Хируршко вађење импактираног зуба| 130 €
 • Франектомија | 60 €
 • Цистектомија | 160 €
 • Апикотомија | 150 €
 • Имплант Bredent Classic Sky | 650 €
 • Абатмент Bredent | 150 €

Терапија канала зуба 

 • Један канал | 35 €
 • Два канала | 40 €
 • Три канала | 40 €

Протетика

 • Парцијална акрилна протеза| 300 €
 • Тотална протеза | 300 €
 • Привремена круница | 15 €
 • Метало-керамичка круница | 100 €
 • Цирконијумска круница | 220 €
 • Безметална керамичка круница | 250 €
 • Порцелански винирс или фасета | 220 €
 • Инлеј | 170 €
 • Кочић| 50 €

Избјељивање

 • Кућно избјељивање - по вилици | 100 €
 • Избјељивањe ласером - по вилици | 125 €
 • Избјељивањe девитализованог зуба | 125 €
Посјетите нас

Васа Раичковића 15а, Подгорица
Црна Гора

Позовите нас

+382 67 62 22 62
+382 69 50 79 97

Пошаљите нам поруку

All prices are informative in character and for your easier orientation while planning the costs of dental services. For exact price calculation, request a quote via the contact form on our website or proceed a phone call to one of our contact numbers.