Image module

Svjesna sedacija je tehnika u kojoj anesteziolog, uz pomoć intravenozne primjene sedativa, uvodi pacijenta u stanje smanjene aktivnosti centralnog nervnog sistema.  Ova tehnika ne dovodi do potpunog gubitka svijesti pacijenta i sa njime se, tokom intervencije, može usmeno komunicirati. Pri tom, pacijent nema osjećaj bola ili nelagode.

Svjesna sedacija omogućava stomatologu da izvrši određene medicinske procedure kod pacijenata koji imaju strah od stomatoloških zahvata. Iskustvo je pokazalo da stomatološki zahvati, koje ne moraju nužno izazivati bol, još uvijek predstavljaju određenu nelagodu za neke pacijente. Faktori koji doprinose ovom doživljaju mogu biti prethodno bolno iskustvo,  nelagodnost povezana sa lokalnom anestezijom, neugodni zvukovi, neugodan položaj u stomatološkoj stolici, itd. Iz tog razloga, svjesna sedacija može da igra važnu ulogu, da neki pacijenti iskustvo kod stomatologa počnu doživljavati kao prijatno.

Pacijent najprije popunjava upitnik o svom zdravlju na osnovu koga anesteziolog odlučuje da li je pacijent kandidat za svjesnu sedaciju. Pacijenti koji su zdravi, ili koji svoje bolesti drže pod kontrolom, mogu biti podvrgnuti svjesnoj sedaciji. Ako imate pitanja vezano za sedaciju, možete o tome razgovarati sa anesteziologom. On ili ona će vam objasniti sve detalje postupka i njihove prednosti, baš kao i moguće rizike prije nego što potpišete obrazac za pristanak na svjesnu sedaciju.

Postupak:

Prvo, pacijent se priključuje na specijalni aparat za mjerenje tjelesnih funkcija. Primjenjuje se lokalni anestetik na ruku pacijenta nakon čega se uvodi periferni venski kateter (mala, fleksibilna igla) u ruku.  Sedativi se daju kroz intravensku liniju prije stomatološkog zahvata i njihov efekat traje tokom trajanja procedure. Pacijent izgleda potpuno budan i svjestan svega, otvara oči kada se to od njega traži i odgovora na pitanja, ali nije svjestan vremena koje prolazi niti osjeća bilo kakav bol ili nelagodu. Po završetku postupka pacijent provodi oko 20 minuta pod nadzorom našeg osoblja. Kada efekat sedativa prođe pacijent se ne sjeća intervencije i odlazi kući sa svojim pratiocem. Sedacija je namijenjena za duže i teže postupke.  Kod pacijenata koji se plaše, preporučuje se i za manje zahvate.

Nakon svjesne sedacije nije dozvoljena vožnja motornog vozila. Poželjno je da pacijent napusti ordinaciju sa pratiocem.

Posjetite nas

Vasa Raičkovića 15a, Podgorica
Montenegro

Pozovite nas

+382 67 62 22 62
+382 69 50 79 97

Email